Seksjon for forebyggende nasjonal sikkerhet

Seksjon for forebyggende nasjonal sikkerhet har ansvaret forebyggende sikkerhet i sivil sektor og i justissektoren, og for digital sikkerhet i sivil sektor.
  • Lede og koordinere arbeidet med forebyggende sikkerhet i sivil sektor og i justissektoren.
  • Samordningsansvaret for digital sikkerhet i sivil sektor
  • Utforme regjeringens politikk for digital sikkerhet, herunder etablere nasjonale krav og anbefalinger for offentlige og private virksomheter
  • Utvikling og oppfølging av nasjonal strategi for digital sikkerhet
  • Etatsstyring av NSM (sammen med FD)
  • Etatsstyring av Sivil klareringsmyndighet
  • Forvaltningsansvar for Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)