Seksjon for nasjonal IKT-sikkerhet

Seksjon for nasjonal IKT-sikkerhet har samordningsansvaret for IKT- sikkerhet for sivil side av samfunnet.

Samordningsansvaret består av en koordinerende rolle i tverrsektorielle spørsmål, en pådriverrolle og et overordnet fagansvar for nasjonal IKT-sikkerhet.

Til toppen