Kulturmiljølovutvalget

Utvalget skal utarbeide forslag til ny kulturmiljølov til erstatning for dagens kulturminnelov.

Utvalget skal foreta en fullstendig gjennomgang av regelverket om kulturminneloven og regelverket om kulturmiljø i andre lover, og foreslå en ny lov om kulturmiljø. Bakgrunnen er de mange endringene som har skjedd både i samfunnet og kulturmiljøforvaltningen siden gjeldende kulturminnelov ble vedtatt i 1978.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en Norsk offentlig utredning (NOU) innen 1. februar 2025.