Midlertidige råd og utvalg

Kulturmiljølovutvalget

Utvalget skal utarbeide forslag til ny kulturmiljølov til erstatning for dagens kulturminnelov.

Utvalget skal foreta en fullstendig gjennomgang av regelverket om kulturminneloven og regelverket om kulturmiljø i andre lover, og foreslå en ny lov om kulturmiljø. Bakgrunnen er de mange endringene som har skjedd både i samfunnet og kulturmiljøforvaltningen siden gjeldende kulturminnelov ble vedtatt i 1978.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en Norsk offentlig utredning (NOU) innen 1. september 2024.