Seksjon for budsjett, styring og kapitalvirkemidler

Seksjon for budsjett og styring har et koordinerende ansvar for avdelingens budsjettarbeid, eierstyring og tilskuddsforvaltning, samt forvalter avdelingens ansvar for kapitalvirkemidler. I tillegg jobber seksjonen blant annet med spørsmål om statsstøtte og evalueringer, og bistår i oppfølgingen av større investeringsprosjekter.

Seksjon for budsjett og styring har et koordinerende ansvar for avdelingens budsjettarbeid, eierstyring og tilskuddsforvaltning, samt forvalter avdelingens ansvar for kapitalvirkemidler. I tillegg jobber seksjonen blant annet med spørsmål om statsstøtte og evalueringer, og bistår i oppfølgingen av større investeringsprosjekter.