Seksjon for Europa og indre marked

Avdelingsdirektør Randi Vesseltun

Seksjonen følger opp utviklingen av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU. Seksjonen har ansvar for nordisk samarbeid og bilaterale, økonomiske relasjoner med EFTA- og EU-statene. Seksjonen koordinerer EU-EØS-saker og arbeider med utvikling og forvaltning av regelverk som skal sikre fri bevegelighet for varer og tjenester. Seksjonen forvalter bl.a. EØS-vareloven, EØS-høringsloven og tjenesteloven. Videre inngår etatsstyringsansvar for Norsk Akkreditering. Seksjonen har ansvar for flere indre-markeds-verktøy som skal gjøre det lettere for næringslivet å utnytte sine muligheter i EØS og er norsk SOLVIT-senter. SOLVIT hjelper bedrifter og privatpersoner som støter på hindringer i det indre marked.