Dokument

Anbud og konsesjoner

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 261-280 av 317 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Innsyn i saksdokumenter

  07.01.2003 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Innsyn i saksdokumenter Alle dokumentene er i pdf-format. For å kunne lese disse må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html Kultur- og

 • Brev til Kultur- og kirkedepartementet fra P4 Radio Hele Norge ASA v/Rune Brynhildsen vedr. P4 og eScienza

  03.01.2003 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Brev til Kultur- og kirkedepartementet fra P4 Radio Hele Norge ASA v/Rune Brynhildsen vedr. P4 og eScienza 22. oktober 2002 Svarbrev fra Kultur- og kirkedepartementet (28.10.2002) -----Original Message----- From: Rune Brynhildsen Sent: 22. oktober

 • Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet

  20.12.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet Pressemelding om vedtaket Konsesjonsvilkår for Kanal4 AS i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Brev til Kanal4 om vedtak om tildeling av konsesjon for

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 3. oktober 2002 Deres ref. 2002/3223 ME/ME3 chr:elt Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Det vises til Deres brev av 30. september d.å. Når det gjelder våre

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Bergen, 07.10.02 Deres ref. 2002/3223 ME/ME3 tab:elt Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Vi viser til Deres brev av 30. september 2002 om Kanal 2s konsesjonssøknad. Det

 • Konsulentbistand i søknadsbehandlingen

  16.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Likelydende brev til Kanal 2, Kanal 4, Norsk Akademisk Radio Råd, P4 Radio Hele Norge, Radio 2, Radio VG Deres ref. Vår ref. Dato 2002/733 ME/ME3 ASK:elt 26.09.2002 Konsulentbistand i søknadsbehandlingen Vi viser til Deres søknad mottatt 4.

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kanal 2 AS Postboks 7222 5020 Bergen Deres ref. Vår ref. Dato 2002/3223 ME/ME3 tab:elt 30.09.2002 Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 3. september 2002 om radiokonsesjon. I

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  P4 Radio Hele Norge AS v/Rune Brynhildsen Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Dato 2002/3223 ME/ME3 chr:elt 30.09.2002 Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 4.

 • Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

  16.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  TV Invest AS Erik Rynning Aslaug Vaas vei 4 0766 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2002/733 ME ASK:elt 27.09.2002 Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio Vi viser til Deres brev av 27. august i år om utlysing av konsesjonen til riksdekkende

 • Utlysning av konsesjon for riksdekkende radio

  16.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  TV Invest AS Aslaug Vaas vei 4, 0766 Oslo, Norway Tel.: (+47) 23 082 720 - Fax: (+47) 22 140 198 E-mail: rynning@online.no Foretaksnr. NO: 979 868 111 - Bank: DnB Oslo, 27.august 2002 Kultur- og Kirkedepartementet Statsråd Valgerd Svarstad Haugland

 • NTV-søknad-vedlegg 6

  03.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Vedlegg 6 til Norges Televisjon AS' søknad: Erfaringer fra andre land Storbritannia Her var som nevnt ovenfor feilslåtte teknologivalg vesentligste årsak til at ONDigital gikk

 • Søknader om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

  01.10.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Søknad fra Norges Televisjon AS (søknaden er i pdf-format) - Vedlegg 6 Erfaringer fra andre land - Vedlegg 6 Europarådet (i pdf-format)

 • Tinius stiftelsen

  11.09.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Vedlegg til Radio VG ved Verdens Gangs søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013: Tinius stiftelsen Tinius Nagell-Erichsen, eier av Blommenholm Industrier AS, er største aksjonær i Schibsted ASA

 • Konsesjonssøknad

  05.09.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Søknad om landsdekkende radiokonsesjon for studentradioene

  05.09.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep 0030 Oslo Norsk Akademisk Radio Råd V/ Studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim Radio NOVA Postadresse: Postboks 1162 Blindern N – 0317 OSLO Besøksadresse: Chateau Neuf Slemdalsveien 7 Telefon: 22 85 70

 • Konsesjonssøknad

  05.09.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Radio 2 Digitals søknad om P4-konsesjon

  05.09.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Akersgata 59 0030 Oslo Oslo 4. september 2002 Radio 2 Digitals søknad om P4-konsesjon Vedlagt følger Radio 2 Digitals søknad om tildeling av den utlyste P4-konsesjonen. Søknaden er levert i fem – 5 eksemplarer på bokmål

 • Søknad om radiokonsesjon

  05.09.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013

  05.09.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013 Kanal 2 AS ved TV 2 Gruppen AS Kanal4 Norge AS (søknaden er i PDF-format) Norsk Akademisk Radio Råd ved Studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim P4

 • Konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn

  04.09.2002 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn Vedtak om konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn m.v. (Brev til TV 2 AS fra Kulturdepartementet) Konsesjonsvilkår for TV 2 AS i perioden 1. januar 2003 til 31.