Konsesjoner

En konsesjon er å gi en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer. 

Viser 201-218 av 218 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag - konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge

  29.08.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konkurransegrunnlag - konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge Generelt I 1991 åpnet Stortinget for at det kunne etableres en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge. Konsesjonen ble i 1993 tildelt selskapet Radio

 • Svar - Vedrørende utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

  19.08.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV Invest AS Aslaug Vaas vei 4 0766 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2002/733 ME/ME3 ASK:elt 16.08.2002 Vedrørende utlysing av konsesjon for riksdekkende radio Vi viser til Deres brev av 6. juni og 22. juli d.å., hvor De presenterer merknader og

 • TV Invest AS - Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

  19.08.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV Invest AS Aslaug Vaas vei 4, 0766 Oslo, Norway Tel.: (+47) 23 082 720 - Fax: (+47) 22 140 198 E-mail: [email protected] Foretaksnr. NO: 979 868 111 - Bank: DnB Kultur- og Kirkedepartementet Statsråd Valgerd Svarstad Haugland Oslo, 22.juli 2002

 • Konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag - konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

  03.07.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konkurransegrunnlag - konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Generelt Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn ble lyst ut 28. juni 2002. Kunngjøringen av konsesjonen angir rammen for utbygging og drift av nettet.

 • Kunngjøring av konsesjon - digitalt bakkenett for fjernsyn

  28.06.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kunngjøring av konsesjon - digitalt bakkenett for fjernsyn Innledning Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet kunngjør med dette konsesjon til å disponere kapasiteten i et digitalt bakkenett for fjernsyn. Kunngjøringen er en

 • Møte 17. juni 2002 mellom Kultur- og kirkedepartementet og P4 Radio Hele Norge ASA om utlysing av radiokonsesjon

  21.06.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Møte 17. juni 2002 mellom Kultur- og kirkedepartementet og P4 Radio Hele Norge ASA om utlysing av radiokonsesjon P4 Radio Hele Norge ASA hadde bedt om møtet for å få klarlagt enkelte elementer i søknadsprosessen for radiokonsesjonen, jf utlysingen

 • Spørsmål og svar relatert til utlysing av radiokonsesjonen

  31.05.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Spørsmål og svar relatert til utlysing av radiokonsesjonen, søknadsprosessen m.v. Brev fra Kanal4 Norge AS vedr. Allmennkringkasting og økonomi i Kanal4 (02.12.2002) som PDF-format. Brev fra Kanal4 Norge AS med utredning fra

 • Søknadsdokument for radiokonsesjon

  31.05.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknadsdokument for radiokonsesjon Innledning I 1991 åpnet Stortinget for at det kunne etableres en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge. Konsesjonen ble i 1993 tildelt selskapet Radio Hele Norge AS (P4). Konsesjonen skal nå tildeles

 • Vedtak om konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn mv.

  15.10.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV 2 AS Postboks 7222 5020 Bergen Deres ref. Vår ref. Dato 2000/4133 ME/ME3 tab:elt 15. oktober 2001 Vedtak om konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn mv. Tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert fjernsyn

 • Konsesjonsvilkår for TV 2 AS i perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2009

  15.10.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjonsvilkår for TV 2 AS i perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2009 Med hjemmel i § 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kulturdepartementet 15. oktober 2001 fastsatt følgende vilkår for TV 2 AS’ konsesjon

 • Søknader om TV konsesjon

  30.05.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknader om TV konsesjon TV 2 AS konsesjonssøknad

 • TV 2 AS - konsesjonssøknad

  30.05.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

 • Konsesjon til riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn - beregning av vederlag, fradragsrett m.v.

  29.05.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

  Likelydende svar til TV 2 AS og P 4 Radio Hele Norge ASA Deres ref. Vår ref. Dato 2001/1563 ME/ME3 BB:kah 29.05.2001 Konsesjon til riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn – beregning av vederlag, fradragsrett m.v. Kulturdepartementet viser til TV 2

 • Utlysing av TV 2-konsesjonen - søknadsdokument

  29.03.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

  Utlysing av TV 2-konsesjonen - søknadsdokument 1 Innledning Stortinget åpnet i 1990 for at det kunne etableres en riksdekkende reklamefinansiert fjernsynskanal formidlet via analoge bakkesendere i Norge. Konsesjonen ble i 1991 tildelt selskapet TV 2

 • Tilbaketrekkjing av konsesjonsutlysinga

  30.01.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

  Tilbaketrekkjing av konsesjonsutlysinga Kulturdepartementet lyste 21. september 2000 ut ein konsesjon for riksdekkjande, reklamefinansierte fjernsynssendingar formidla via analoge bakkesendarar i Noreg. Søknadsfristen var sett til 21. februar 2001.

 • TV2 konsesjonsvilkår

  21.09.2000 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV2 Konsesjonsvilkår I. Grunnlag/premisser Med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting gir Kulturdepartementet med dette TV2 AS konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn ved hjelp av satellitt og

 • Spørsmål og svar relatert til utlysing av TV-konsesjon

  10.09.2000 Konsesjon Kulturdepartementet

  Spørsmål og svar relatert til utlysing av TV-konsesjon, søknadsprosessen m.v. vil bli lagt ut her. 30.04.2001 - Spørsmål fra TV Invest AS: Vedrørende tildelingsprinsipper i den utlyste konsesjon for TV2: Konsesjonsutlysningen synes godt egnet til å

 • Konsesjonsvilkår - P4 Radio Hele Norge ASA

  28.10.1994 Konsesjon Kulturdepartementet

  RADIO HELE NORGE ( P 4 ) Konsesjonsvilkår I. Grunnlag/premisser Med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting gir Kulturdepartmentet med dette Radio Hele Norge A/S konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert radio ved

Til toppen