Regionalnytt

Meld deg på nyhetsbrevet til Regionalnytt

2019

 • Regionalnytt 1 2019

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om omstilling på Andøya, nytt fagnettverk for regional analyse, utkast til ny inndeling av kommunar i bu- og arbeidsmarknadsregionar og fagleg og uavhengig gjennomgang av distriktsindeksen.

2018

 • Regionalnytt 5 2018

  I årets siste Regionalnytt kan du blant annet lese om Merkur som blir en del av Distriktssenteret, evaluering av byregionprogrammet og Anne Karin Hamre, som er ny leder for regionalpolitisk avdeling.

 • Regionalnytt 4 2018

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om  arbeidet med ei ny stortingsmelding, kompetanseløft for bygg- og anleggsnæringa i nord, Distriktssenteret 10 år og ny rettleiar for smart spesialisering.

 • Regionalnytt 3 2018

  I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om Sivas 50 års jubileum, nye forskrifter, forslag til neste generasjon Interreg-programmer og at påmelding til Verksted for regional utvikling er åpen.

 • Regionalnytt 2 2018

  I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om regionale utviklingstrekk, vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten og prosjektet Levende lokaler, som nå har nådd målet.

 • Regionalnytt 1 2018

  Dette nummeret av Regionalnytt handler om regionreform, det regionale nivået i Norden, og muligheter og utfordringer i et av landets nye fylker: Trøndelag.

2017

 • Regionalnytt 4 2017

  Trysil satser på helårsturisme, innovasjonen i norske regioner blomstrer, og sju prosjekter får 80 millioner til et "Kapasitetsløft" til forskningsbasert innovasjon. Dette er noe av det du kan lese om i dette nummeret av Regionalnytt.

 • Regionalnytt 3 2017

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om erfaringar med utflytting av statlege arbeidsplassar, sju nye næringsklynger som får støtte, rettleiar i smart spesialisering og nye forskrifter til tilskotsordningar.

 • Regionalnytt 2 2017

  I dette nummeret av Regionalnytt kan du lese om de nye virkemidlene i Merkur-programmet, hva som er nytt med Nordområdestrategien og Ekspertutvalgets ambisjoner for de nye fylkeskommunene.

 • Regionalnytt 1 2017

  I årets første nyhetsbrev kan du blant annet lese om ny fylkesinndeling, nytt temahefte om innvandring og lokal utvikling, rapporten Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser og seminaret om forenkling av utmarka, der tre statsråder innledet.

 • Nyhetsbrev: Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

2016

 • Regionalnytt 6 2016

  I årets siste Regionalnytt kan du blant annet lese om felles pilotprosjekt på Vestlandet, omstilling i Agder og fjernstyring av flyplasser.

 • Regionalnytt 5 2016

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om ny frist på tilskot til forsøk for å forenkle utmarksforvaltinga, kompetansepolitikk, levande lokaler og velferdsteknologi som fører til betre omsorg.

 • Regionalnytt 4 2016

  I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese at Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform, Norges mest attraktive by er Bodø og omstillingsmidler for Vestlandet.

 • Regionalnytt 3 2016

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om omstillingsmidlar til Sør-Varanger, utlysning av midlar til forsking og innovasjon, norske brakkar til nødhjelp og tilskot til forsøk på å forenkle utmarksforvalting.

 • Regionalnytt 2 - 2016

  I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om regionreformen, lagring av snø, filmindustri i Målselv og innspillsmøte i Henningsvær.

 • Regionalnytt 1 - 2016

  I årets første nyhetsbrev kan du blant annet lese om satsing på ungdom og entreprenørskap i fjellområdene, gode metoder for kartlegging av kompetansebehov, etablering av et gründerakademi og regionale utviklingstrekk 2016.

2015

 • Regionalnytt 7 2015

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om at veksten i folketalet minkar, innspel til stortingsmeldinga og kompetanseutviklingsprosjekt.

 • Regionalnytt 6 2015

 • Regionalnytt 5 2015

  I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om ny by- og distriktspolitikk, VRI-forskning som kan gi røykfri lavvo og bedrifter som vokser rundt marin biobank.

 • Regionalnytt 4 2015

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om eit nytt regionalt folkevalt nivå, utviklingsprogram for by- og senterregionar, bioøkonomi og næringsklynger.

 • Regionalnytt 3 2015

  I denne utgaven av Regionalnytt kan du lese om blant annet omstillingsmidler, utlysning av midler til fjellområdene og styrking av Sivas næringshager.

 • Nett-tv

  Regionalnytt nr 2 2015

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om kommunereforma, nytt regionalt nivå og bustadetablering i distrikta.

 • Regionalnytt nr 1 2015

  Det fyrste nyheitsbrevet i år har blant anna saker om ny utlysing i  utviklingsprogrammet for byregionar, høyring om utmarksforvalting og inkubator, som skal skaffe folk til oljeindustrien i Finnmark.

Til toppen