Kongelig resolusjon

Kongelig resolusjon er beslutning fattet av Kongen i statsråd.

  • Side 15 av 16
  • Side 15 av 16