Tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2009

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2009 i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Nasjonalbudsjettet. For å kunne åpne formatet xls må man ha installert programmet Excel.

Tallene i html-format.  Tallene i xls-format.  Kapittel 1 Hovedlinjene i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi
Tallene i html-format.  Tallene i html-format.  Kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Tallene i html-format.  Tallene i xls-format.   Kapittel 3 Den økonomiske politikken
Til toppen