Høring - Utlevering av opplysninger fra folkeregisteret

Høringsfrist 6.februar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: