To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Mars 2022

Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som avholdes 11. mars 2022.

Notater fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren:

  1. Notat fra TBU av mars 2022 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren(PDF)
  2. Notat fra TBU av mars 2022 om demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter(PDF)