Forsiden

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

Del II. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester

Til dokumentets forside