Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

27 Kontraktsvilkår

Departementet vil komme tilbake med veiledning til reglene om kontraktsvilkår.

Adgangen til å bruke endringsklausuler, jf. § 19-1 annet ledd, er omtalt i punkt 40.2.1.

Til dokumentets forside