Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

38 Rammeavtaler

Departementet vil komme tilbake med veiledning til reglene om rammeavtaler i forskriften kapittel 26.

Til dokumentets forside