Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

Del IV. Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Til dokumentets forside