Forsiden

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

3 Unntak fra anskaffelsesforskriften

Departementet vil komme tilbake med veiledning til reglene om unntak i forskriften kapittel 2.

Til dokumentets forside