Forsiden

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

  • Advokatfirmaet Hjort DA, Nye anskaffelsesdirektiver og unntaket for offentlig-offentlig samarbeid – forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger, 2014. Lenke til rapporten.
  • Arrowsmith, Sue, The law of Public and Utilities procurement – Regulation in the EU and the UK, 3. utg., London: Sweet & Maxwell, 2014.
  • Dragsten, Marianne H., Offentlige anskaffelser – regelverk, praksis og løsninger, Oslo: Universitetsforl., 2013.
  • Føistad, Karin, Utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester, 2017. Lenke til utredningen.
  • Goller, Morten, Kine Bjelke Christophersen, Oda Hellenes Ekre et al. Anskaffelsesrett – i et nøtteskall, 2. utg., Oslo: Gyldendal Juridisk, 2017.
  • Graver, Hans Petter, Alminnelig forvaltningsrett, Oslo: Universitetsforl., 2007.
  • Steinicke, Michael og Lise Groesmeyer, EU'sUdbudsdirektiver – Med kommentarer, 2. utg.,København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.
  • Wiggen, Janicke, Anskaffelsedirektivet og samarbeid i offentlig sektor, Oslo: Universitetsforl., 2013.
Til dokumentets forside