Forsiden

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

6 Blandede anskaffelser

Departementet vil komme tilbake med veiledning til reglene om blandede anskaffelser i forskriften kapittel 6.

Til dokumentets forside