Vurdering av styring og organisering av Merkur-programmet

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført et utredningsoppdrag hvor de har vurdert styring og organisering av Merkur-programmet.

Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke dagligvarebutikker og bokhandler i Distrikts-Norge. Sentrale problemstillinger i utredningen har vært hvorvidt programmets styringsform er hensiktsmessig og tilpasset programmets framtidige behov. Utredningen har særlig vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsette med et programstyre, samt gjort vurderinger av alternative måter å løse styrets nåværende funksjoner.