Statsbudsjettet 2024: Nøkkeltall

Finansdepartementet offentliggjør enkelte budsjettall kl. 08.00 på budsjettdagen.