Statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024: Nøkkeltall

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, vil Finansdepartementet offentliggjøre enkelte budsjettall kl. 08.00 på budsjettdagen.