Tidslinje - strømstøtte til husholdningene

Regjeringen har siden desember 2021 gitt strømstøtte til husholdninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene.

 • 2022

  • Foreslår for Stortinget å forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023 (fredag 11. november 2022)

   I tråd med regjeringens forslag i statsbudsjett, foreslås en lovendring for å forlenge stønadsordningen for husholdninger ut 2023. Forslaget fremmes som en lovproposisjon til Stortinget.

   Les mer:

  • Regjeringen vil forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023 (torsdag 6. oktober 2022)

   Strømstønadsordningen foreslås forlenget ut 2023 i statsbudsjettet for 2023. Når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), har regjeringen foreslått at staten skal betale 90 prosent fra september 2022 til  mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

   Les mer:

  • Regjeringen foreslår å øke strømstøtten fra september (fredag 30. september 2022)

   Regjeringen foreslår å forsterke ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser. Fra september foreslås det at kompensasjonsnivået i ordningen økes fra 80 prosent til 90 prosent.

   Les mer:

  • Strømstøtteordningen forlenges med ett år (torsdag 10. mars 2022)

   Regjeringen foreslo å forlenge strømstøtteordningen for husholdninger til og med mars 2023. 

   Les mer:

  • Regjeringen innfører strømstønad til borettslag og sameier (fredag 21. januar 2022)

   Olje- og energidepartementet fastsatte en forskrift slik at borettslag og sameier også kunne inkluderes i strømstønadsordningen. 

   Les mer:

  • Regjeringen oppjusterer sikringsordningen (lørdag 8. januar 2022)

   Regjeringen forsterket ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser gjennom vinteren. Kompensasjonsnivået i ordningen ble økt fra 55 til 80 prosent. 

   Les mer:

 • 2021

  • Endret stønadsordning for husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (onsdag 22. desember 2021)

   Etter forhandlinger i Stortinget ble regjeringspartiene enige med SV om at staten skulle kompensere 55 prosent av strømutgiftene til husholdningene når markedsprisen på strøm i snitt er over 70 øre per kilowattime eksl. mva. for en måned. 

   Les mer:

  • Regjeringen med milliardpakke i strømstøtte (lørdag 11. desember 2021)

   Regjeringen introduserte for første gang den midlertidige ordningen med strømstøtte til husholdningene. Det ble foreslått at de skulle få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skulle gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene. 

   Forslaget ble sendt som proposisjon til Stortinget 16. desember 2021.  

    

    

   Les mer: