Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)

Regjeringen har startet arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren.

Tidslinje langtidsplaner

Her finner du en oversikt over de siste langtidsplanene for forsvarssektoren. Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

Illustrasjon

FFIs innspill til ny langtidsplan

- FFI peker på at vi har gjort mye riktig i dagens langtidsplan, og at vi beveger oss i riktig retning. Samtidig vet vi at utviklingen i trusselbildet gjør at vi må gjøre mer. Derfor har regjeringen vært tydelige på at vi må bruke enda mer penger på Forsvaret fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

ACE 15

Starter arbeidet med ny langtidsplan

Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. – Dette er en god mulighet til å se på hvilke trender som påvirker fremtidens forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Aktuelt nå

Ber forsvarssjefen om fagmilitært råd

Regjeringen har i dag gitt forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et fagmilitært råd. Rådet skal være et innspill til arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Forsvarsministerens nyttårstale i Oslo Militære Samfund

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt sin årlige tale i Oslo Militære Samfund (OMS) 7. januar 2019.

Den videre utviklingen av Forsvaret

Denne kronikken fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om en ny langtidsplan (LTP) sto på trykk i VG 17. september 2018.

Til toppen