Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)

Regjeringen har startet arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

Illustrasjon

FFIs innspill til ny langtidsplan

- FFI peker på at vi har gjort mye riktig i dagens langtidsplan, og at vi beveger oss i riktig retning. Samtidig vet vi at utviklingen i trusselbildet gjør at vi må gjøre mer. Derfor har regjeringen vært tydelige på at vi må bruke enda mer penger på Forsvaret fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

ACE 15

Starter arbeidet med ny langtidsplan

Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. – Dette er en god mulighet til å se på hvilke trender som påvirker fremtidens forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren.

Tidslinje langtidsplaner

Her finner du en oversikt over de siste langtidsplanene for forsvarssektoren. Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

Aktuelt nå

Forsvarsministerens nyttårstale i Oslo Militære Samfund

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt sin årlige tale i Oslo Militære Samfund (OMS) 7. januar 2019.

Den videre utviklingen av Forsvaret

Denne kronikken fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om en ny langtidsplan (LTP) sto på trykk i VG 17. september 2018.

Til toppen