Godkjente vedtekter for kommuner

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Godkjente vedtekter for kommuner