Kontoplanspørsmål

KOSTRA

Kontoplanspørsmål

Kontoplanspørsmål (fra 2008 og tidligere) sortert etter arter og funksjoner er nå fjernet. Innholdet i flere av dokumentene var ikke lenger gyldige. I hovedsak er departementets svar på kontoplanspørsmål (fra 2008 og tidligere) som fortsatt er gyldige i stedet presisert i Hovedveilederen for 2009. Vi viser til Hovedveileder for 2009 for oppdatert veiledning til artskontoplanen og funksjonskontoplanen.

Spørsmål og svar fra 2008 og tidligere er imidlertid fortsatt tilgjengelig i oppsummeringsbrevene under lenkene nedenfor. (Søkefunksjonen vil gi treff på arter og funksjoner i oppsummeringsbrevene.)

Det gjøres oppmerksom på at enkelte svar gitt i oppsummeringsbrev ikke lenger er gyldige, og at svar som ikke lenger er gyldige, ikke er merket som ugyldige. Gjeldende veiledning til bruk av arter og funksjoner vil finnes i Hovedveilederen for 2009.

Svar på kontoplanspørsmål fra 2009 vil bli publisert på denne siden etter hvert som de foreligger.

Kontoplanspørsmål for 2010 (pdf-format) (siste publisering 14.02.2011). 

Kontoplanspørsmål for 2009 (pdf-format) (siste publisering 02.06.2010).

Tidligere kontoplanspørsmål etter:

- Oppsummeringsbrev

- Kommune

- Fylkeskommune