Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Kvinne i heisekran

Et likestilt Norden

I år har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Arbeidsliv, vold, hatefulle ytringer samt menn og likestilling er Norges hovedprioriteringer på likestillingsområdet.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering og syt for eit effektivt rettsvern.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

14.06.2017: - Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny strategiplan, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Sammen mot hatefulle ytringer

21.06.2017: På konferansen "Countering hate" diskuterte forskere, aktivister, organisasjoner og politikere fra Norden hva som kan gjøres for å bekjempe hatefulle ytringer.

Ferietiltak for personer med funksjonsnedsettelse

08.06.2017: I år utbetales 15 millioner kroner til 59 ulike ferie og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Flere saker om Likestilling og inkludering

Dokumenter

Deltakelse og mangfold

Rapporten Deltakelse og mangfold viser en samlet oversikt over regjeringens innsats for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Rapport fra FNs kvinnekommisjon (CSW)

Den 61. sesjon i FNs kvinnekommisjon (CSW) fant sted i FNs hovedkvarter i New York i perioden 13.-24. mars 2017. Myndigheter, forskere, eksperter, praktikere og sivilsamfunn var samlet for å diskutere årets hovedtema, som var kvinners økonomiske selvstendighet i et arbeidsliv i endring.

Finn dokument

Her kan du søke opp dokumenter knyttet til likestilling og inkludering.