Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Abid Raja og Fredrik Dreyer med hvert sitt pride-flagg. Foto: Solfrid Skaret/Oslo Pride

500 000 kroner til Oslo Pride i forbindelse med Skeivt kulturår 2022

21.04.2021: I 2022 er det 50 år siden straffelovens § 213 som forbød seksuell omgang mellom menn ble opphevet. Det ønsker Oslo Pride å markere, og har i dag fått innvilget 500 000 kroner til prosjektet "Festen og Protesten" i forbindelse med Skeivt kulturår 2022.

Portrett av Abid Q. Raja

Likestillingspolitisk redegjørelse 2021

13.04.2021: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har holdt sin andre likestillingspolitiske redegjørelse til Stortinget.

Jente foran PC. Illustrasjonsfoto: Annie Spratt/Unsplash

14,5 millioner kroner til utvikling av universell utforming

07.04.2021: 36 prosjekter får støtte fra tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming i 2021.

Kulturdepartementet tildeler en halv million kroner til 250 års jubileet for Hans Nielsen Hauge

17.03.2021: – Hans Nielsen Hauge var en imponerende foregangsmann for trosmangfold, organisasjonsfrihet, likestilling og privat næringsliv i Norge. Jeg er glad for at denne jubileumsmarkeringen gjør at flere får lære om Hauge og la seg inspirere til nytte for samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Nett-tv

Konferanseplakat: Teksten Nasjonal likestillingskonferanse 2021 på rosa bunn med en grønn sky med er lik-tegn inni.

Nasjonal likestillingskonferanse 2021 - Krise som forstørrelsesglass?

22.02.2021: I mars 2021 er det ett år siden Norge måtte stenge ned som følge av koronapandemien. På årets likestillingskonferanse 3. mars ser vi på konsekvensene pandemien og tiltakene har hatt for likestilling i et kjønnsperspektiv, både nasjonalt og globalt.

Dokumenter

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.

UngIDag-utvalget:

NOU 2019: 9: Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge

14.11.2019: Utvalget har sett på blant annet utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Utvalget har vært ledet av Loveleen Brenna.