Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Nærbilde av prideflagg med jente utydelig i bakgrunnen.

Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi 21. september 2021

02.09.2021: Et forslag til lovregulering av konverteringsterapi ble sendt på høring 2. juli 2021. Høringsfristen er satt til 15. oktober i år.

Gruppebilde av møtedeltakerne.

Første møte i Likeverds- og mangfoldsutvalget

31.08.2021: Likeverds- og mangfoldsutvalget har hatt sitt første møte og utvalget er nå supplert med en ungdomsrepresentant.

Konverteringsterapi sendes på offentlig høring

02.07.2021: Den 2. juli 2021 sender Kulturdepartementet forslag om lovregulering av konverteringsterapi på offentlig høring. Høringsfristen er 15. oktober 2021.

Gruppebilde av Raja, Andreassen, Solberg, Krogh og Høie.

Regjeringen med ny handlingsplan for lhbtiq-befolkningen og går inn for forbud mot konverteringsterapi

24.06.2021: Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag regjeringens nye handlingsplan for å fremme skeives rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde

Presseinvitasjon 24. juni 2021:

Regjeringen presenterer ny handlingsplan på lhbtiq-feltet

18.06.2021: Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.

UngIDag-utvalget:

NOU 2019: 9: Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge

14.11.2019: Utvalget har sett på blant annet utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Utvalget har vært ledet av Loveleen Brenna.