Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Rullestol på landevei

17,35 millioner kroner i tilskudd til universell utforming

14.03.2018: – Et viktig mål for denne regjeringen er at samfunnet skal ha plass til alle, uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Statråd Linda Hofstad Helleland holder Norges hovedinnlegg under CSW

– Religion eller kulturelle tradisjoner må aldri stå i veien for jenter til å leve frie liv

15.03.2018: Likestilling for jenter og kvinner er viktig, også for de som lever og bor på landsbygda. Dette var hovedtema under FNs kvinnekommisjon (CSW), som ble avholdt for 62. hanh i FNs hovedkvarter i New York.

Kvinne i heisekran

Lovendringer på likestillingsfeltet

28.12.2017: 1. januar opprettes en ny diskrimineringsnemnd og ny likestillings- og diskrimineringslov trer i kraft.

Alle saker om Likestilling og inkludering

Dokumenter

Likestillings- og diskrimineringsloven

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Diskrimineringsombuds-loven

Loven gir regler om organiseringen av og virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) og Diskrimineringsnemnda (nemnda).

Finn dokument

Her kan du søke opp dokumenter knyttet til likestilling og inkludering.