Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering og syt for eit effektivt rettsvern.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Kvinne i heisekran

Et likestilt Norden

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Arbeidsliv, vold, hatefulle ytringer samt menn og likestilling er Norges hovedprioriteringer på likestillingsområdet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Mann i rullestol på arbeidsplass

Lovendringer på likestillingsfeltet

28.12.2017: 1. januar opprettes en ny diskrimineringsnemnd og ny likestillings- og diskrimineringslov trer i kraft.

Forsker Christhard Hoffmann og statsråd Solveig Horne.

Holdninger til jøder og muslimer

05.12.2017: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mottok i dag en ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge.

Fra høyre: Amalie Olsen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Voksne har også et ansvar for å bekjempe hatytringer

27.11.2017: Hatytringer er et stort problem, både blant unge og voksne. I dag ble nettsiden hatytringer.no lansert. Nettsiden inneholder informasjon om hatytringer og tips og råd til unge og voksne som blir utsatt for hatytringer.

Alle saker om Likestilling og inkludering

Dokumenter

Prop. 10 L (2017–2018)

10.11.2017: Proposisjonen inneholder to endringer i diskrimineringsombudsloven, og et lovforslag for å rette opp en inkurie i domstolloven § 163a

Rapport fra FNs kvinnekommisjon (CSW)

12.06.2017: Den 61. sesjon i FNs kvinnekommisjon (CSW) fant sted 13. - 24. mars 2017. Myndigheter, forskere, eksperter, praktikere og sivilsamfunn var samlet for å diskutere kvinners økonomiske selvstendighet i et arbeidsliv i endring.

Finn dokument

Her kan du søke opp dokumenter knyttet til likestilling og inkludering.