Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

04.07.2018: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sender i dag på høring et forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

Foreslår lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

02.07.2018: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sender nå på høring et forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring - Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Til toppen