Meldeplikt etter tjenesteloven

Tjenester og etablering

På tjenestelovens område gjelder en meldeplikt dersom det innføres nye regler som inneholder krav til en tjenestevirksomhet. Meldeplikten er i Norge implementert i EØS-høringsloven §§ 17-18. Prosedyren og reglene for meldinger relatert til tjenester avviker fra øvrig meldeplikt etter EØS-høringsloven.

Dersom det innføres krav til etablering gjelder meldeplikten kun for krav som er listet opp i EØS-høringsloven § 17. Innføres det krav til midlertidig tjenesteyting gjelder det en meldeplikt for alle nye krav som innføres.

Meldeplikten skjer i form av en notifisering av nye regler gjennom IMI. For mer informasjon om meldeplikten etter EØS-høringsloven, se egen veileder her.

Dersom din myndighet finner at det er krav eller tillatelsesordninger som ikke er meldt inn til Nærings- og fiskeridepartementet (og EFTAs overvåkningsorgan ESA), og som i henhold til reglene beskrevet ovenfor burde vært meldt, så bør dette gjøres snarest mulig. Her finner du en oversikt over hvilke krav som ble meldt da tjenestedirektivet ble implementert.