Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meldeplikt etter tjenesteloven

Tjenester og etablering

Meldeplikt for nye regler

På tjenestelovens område gjelder en meldeplikt dersom det innføres nye regler som inneholder krav til en tjenestevirksomhet. Meldeplikten er i Norge implementert i EØS-høringsloven §§ 17-18. Prosedyren og reglene for meldinger relatert til tjenester avviker fra øvrig meldeplikt etter EØS-høringsloven.

Dersom det innføres krav til etablering gjelder meldeplikten kun for krav som er listet opp i EØS-høringsloven § 17. Innføres det krav til midlertidig tjenesteyting gjelder det en meldeplikt for alle nye krav som innføres.

Meldeplikten skjer i form av en notifisering av nye regler gjennom IMI. For mer informasjon om meldeplikten etter EØS-høringsloven, se egen veileder her.

Dersom din myndighet finner at det er krav eller tillatelsesordninger som ikke er meldt inn til Nærings- og fiskeridepartementet (og EFTAs overvåkningsorgan ESA), og som i henhold til reglene beskrevet ovenfor burde vært meldt, så bør dette gjøres snarest mulig. Her finner du en oversikt over hvilke krav som ble meldt da tjenestedirektivet ble implementert.

Til toppen