Gi innspill til ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser

Regjeringen skal lage en ny Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Her kan du komme med innspill til arbeidet innen 4. april.

Send inn dine innspill her


Den nye Norgesmodellen skal inneholde krav som i størst mulig grad sikrer at det offentlige handler med seriøse aktører.

Utarbeidelsen av en Norgesmodell for offentlige anskaffelser vil bli en gradvis prosess, hvor endringene kommer i etapper.

Arbeidet med Norgesmodellen er en viktig del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet, og bevare den norske arbeidslivsmodellen. Norgesmodellen ble varslet av regjeringen Støre i Hurdalsplattformen.

I arbeidet med Norgesmodellen vil regjeringen hente inspirasjon fra eksisterende innkjøpsmodeller som statlige, fylkeskommunale og kommunale oppdragsgivere anvender i offentlige anskaffelser.

Les mer