Krigen i Ukraina og offentlige anskaffelser

En rekke oppdragsgivere står nå ovenfor flere utfordringer knyttet til offentlige anskaffelser på grunn av krigføringen i Ukraina. På nettsidene til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) finner du en kort veiledning som beskriver problemstillinger offentlige oppdragsgivere møter med tanke på eksisterende kontrakter og fremtidige konkurranser.

Les mer: