Innspill til ny stortingsmelding

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Så langt har vi mottatt følgende innspill: