Anbefalt lesing

Dokumenter og publikasjoner vedrørende bruk av oljeinntekter.

Stortingsmeldinger:


Øvrige publikasjoner:

  • NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi – Praktisering av handlingsregelen (Thøgersen-utvalget)
  • Tidligere finansråd Tore Eriksen, ”Oljeinntektene til varig glede”, i Den gamle regjeringsbygningen 100 år, Finansdepartementet (2006).
  • Handlingsregelen for bruken av oljeinntekter av Øystein Olsen og Arent Skjæveland. Kapittel i boken Hva gjør oljeinntektene med oss? som kom ut våren 2002, redigert av Arne Jon Isachsen.
  • Professor Arne Jon Isachsen (red.), Hva gjør oljeinntektene med oss?, J. W. Cappelens Forlag, 2002.