Svalbard Globale frøhvelv

Velkommen til Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjering i februar 2008. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.

En ekstra beskyttelse

I frøhvelvet ligger mange titalls tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris. I alt finnes frø av mer enn 4000 plantearter i frøhvelvet. Disse frøprøvene er kopi av frøprøver som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker.

Svalbard Globale frøhvelv

Fortsetter å eie frøene

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.

Frøene pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet.

Mer om det fysiske anlegget

Hvordan ser det ut? Hvor stort er det? Hvor kaldt er det? Hvordan ser det ut inne i ? Hvem bygget det? Hvem er arkitekten? Hva forestiller kunstverket? Hvem er kunstneren?

Aktuelt nå

Nyhet - Dato: 26.02.2015

Skogfrø lagret i Svalbard Globale frøhvelv

For første gang er frø av skogstrær lagret i Svalbard globale frøhvelv. De Nordiske frøene ble lagt inn i dag av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht og Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen. Begivenheten markerte 7-årsdagen for åpningen av det globale frøhvelvet på Svalbard.

Hele frøhvelvet ligger i utsprengt fjell ved foten av Platåfjellet, omtrent en kilometer i luftlinje fra Longyearbyen flyplass. Totalarealet er 1000 kvadratmeter, men det er bare inngangsportalen i betong som er synlig utenfra. Hvelvet ligger i permafrosten, som holder 3-4 minusgrader.

Nyhet - Dato: 25.02.2014

Tre nordiske statsråder besøker Svalbard

Torsdag 26. og fredag 27. februar er landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vert for Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht og Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen når 7-årsdagen for åpningen av det globale frøhvelvet på Svalbard markeres.

Bokser med frø.

Nyhet - Dato: 15.10.2014

10 000 nye frøprøver til Svalbard Globale frøhvelv

De siste dagene er det lagt inn 10 000 nye frøprøver i Svalbard Globale frøhvelv. I forsendingen som i denne omgangen har kommet til Longyearbyen er det blant annet en første deponering av frø fra en genbank i Bulgaria

20 000 nye frøprøver deponert på Svalbard

Nyhet Dato: 27.02.2014

En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som denne uken ble transportert inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder 20 000 frøprøver fra Japan, Brasil, Peru, Mexico og USA.

Norsk bidrag til Plantetraktatens fond for utbyttedeling

Nyhet Dato: 06.02.2014

Norge utbetaler i disse dager nær 700 000 kr til Den internasjonale plantetraktatens fond for utbyttedeling. Dette tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer omsatt i jordbruket i Norge i 2013, og er et årlig bidrag fra norsk landbruk til innsatsen som utføres av bønder i utviklingsland for å ta vare på plantemangfoldet.