Selskapsskatteseksjonen (SEL)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Cecilie Beck Landet. Seksjonen har blant annet ansvar for reglene om beskatning av selskaper og eiere, herunder aksjonærmodellen, deltakermodellen, fritaksmetoden, konsernbeskatning, konserninterne overføringer og omorganisering av virksomheter og selskaper. Videre har seksjonen ansvaret for reglene om NOKUS-beskatning, kildeskatt på aksjer, finansskatt, pensjons- og forsikringsordninger og reglene om gjennomskjæring. I tillegg har seksjonen ansvaret for reglene om folkeregistrering, skattefrie institusjoner, Svalbardbeskatning og koordineringen av det årlige skatteopplegget.

Seksjonsleder: Avd.dir. Cecilie Beck Landet.

Oppgaver:
Seksjonen har blant annet ansvar for reglene om beskatning av selskaper og eiere, herunder aksjonærmodellen, deltakermodellen, fritaksmetoden, konsernbeskatning, konserninterne overføringer og omorganisering av virksomheter og selskaper. Videre har seksjonen ansvaret for reglene om NOKUS-beskatning, kildeskatt på aksjer, finansskatt, pensjons- og forsikringsordninger og reglene om gjennomskjæring. I tillegg har seksjonen ansvaret for reglene om folkeregistrering, skattefrie institusjoner, Svalbardbeskatning og koordineringen av det årlige skatteopplegget.