Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

""

Troms og Finnmark enige om avtale for sammenslåing

15.02.2018: Finnmark og Troms har i dag blitt enige om en avtale for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. - Jeg er veldig glad for at fylkeskommunene har blitt enige. Nå kan de bruke kreftene på den viktige oppgaven med å bygge en ny og sterk fylkeskommune i nord, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Nett-tv

Utvalgsleder Terje P. Hagen og kommunal- og moderinseringsminister Monica Mæland

Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver

01.02.2018: Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 25 00
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo