Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Måleinstrument for landmåling

Åpner opp for privat oppmåling av eiendommer

19.08.2016: Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår. – Dette vil gjøre det enklere for grunneiere å få tilgang til landmåling, og vi får utviklet en ny bransje i Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byråkratveksten er bremset

15.08.2016: Den årlige veksten i antall ansatte i departementer og direktorater var lavere i perioden 2013 til 2015 enn i forrige stortingsperiode. - Men det skal ikke stoppe her, lover kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.