Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Nett-tv

Regjeringen Solberg på Slottsplassen etter utvidelsen av regjeringen 17. januar 2018.

Endringer i regjeringen

17.01.2018: Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

Høyblokka og parken utenfor før 22. juli

Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

16.01.2018: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg i oppdrag å fullføre arbeidet med det midlertidige minnestedet.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 25 00
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo