Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Oversiktsbilde fra luften over Taraldrud-området

Reguleringsplanen for beredskapssenteret vedtas med omfattende tiltak mot støy

18.08.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski. – Vi tar nå et langt steg videre for å få på plass et viktig tiltak for å styrke landets sikkerhet og beredskap. Samtidig har vi gjort svært mye for å redusere støyen for de berørte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vei

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

02.08.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. – Tilskuddene går til veier og felles digitalisering, og vil bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.