Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Ekspertutvalget overleverer sin rapport til statssekretær Lars Jacob Hiim.

Bedre lovregulering av større utbyggingsprosjekter

14.09.2018: Ekspertutvalget som har vurdert hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag, leverte i dag sin rapport til statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim.

Sametinget

Regjeringen foreslår å lovfeste retten til konsultasjoner for samene

14.09.2018: I dag legger regjeringen fram et forslag til klare lovregler for konsultasjoner med samene. Det vil føre til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 25 00
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo

Til toppen