Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Statsråd Jan Tore Sanner studerer skisser som viser hvordan det nye regjeringskvartalet kan bli.

Slik kan det nye regjeringskvartalet bli

Forslagene til utforming av nytt regjeringskvartal er klare for juryering. Nå blir skisser og modeller stilt ut i 22. juli-senteret i Oslo. – Plan- og designkonkurransen er en viktig milepæl i arbeidet med nytt, trygt og åpent regjeringskvartal. Nå kan vi se hvordan arkitekturen og byrommet kan bli, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forsiden på kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018:

4,3 til 5,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2018

Kommunesektoren får en vekst i samlede inntekter på mellom 4,3 til 5,3 milliarder kroner i 2018. – En solid og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre kunnskap i skolen, kvalitet i helsetjenestene og at det sosiale sikkerhetsnettet styrkes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.