Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Dialogmøte om integrering av flyktninger

26.08.2016: Fredag møttes regjeringen, KS og de største bykommunene til toppmøte om integrering av flyktninger. – Godt samarbeid og deling av erfaringer fra kommunene bidrar til at dagens flyktninger blir morgendagens samfunnsborgere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Klart språk blir del av jusutdanningen

26.08.2016: – Klare og forståelige lover, forskrifter og offentlige dokumenter er viktig for demokratiet og rettssikkerheten. Men juridisk språk kan være ganske komplisert. Nå skal jusstudenter trenes i å skrive godt og klart språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.