Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

graf

Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt

14.12.2017: – For at kommunene skal kunne gi gode tjenester til innbyggerne sine, må de bruke ressursene sine godt og effektivt. Nye effektivitetstall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan vi frigjøre om lag 29 milliarder kroner som kan brukes på blant annet skole, barnehageplasser eller eldreomsorg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjettet 2018 torsdag 12. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.