Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

skjermdump av arbeidsgiverportalens forside

Ny nettportal skal gjøre det enklere å være arbeidsgiver i staten

04.01.2018: – Viktig informasjon og nyttige verktøy samles på et felles nettsted. Arbeidsgiverportalen for statlige arbeidsgivere og rådgivningstilbudet i Difi som lanseres i dag vil gi viktig støtte i en tid med omstilling og endring i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nett-tv

kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ekspertgruppens leder Marianne Andreassen og finansminister Siv Jensen.

Ny rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren

19.12.2017: I dag mottok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og finansminister Siv Jensen (FrP) en rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Ekspertgruppen som står bak rapporten foreslår forbedringer og forenklinger i dagens tilskuddsordninger.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 25 00
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo