Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Kommuneproposisjonen 2018:

4,3 til 5,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2018

Kommunesektoren får en vekst i samlede inntekter på mellom 4,3 til 5,3 milliarder kroner i 2018. – En solid og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre kunnskap i skolen, kvalitet i helsetjenestene og at det sosiale sikkerhetsnettet styrkes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

" "

Revidert nasjonalbudsjett:

Vil sette fart i digitaliseringen i Kommune-Norge med 125 millioner kroner

Regjeringen setter av 125 millioner kroner til IKT-prosjekter i kommunene. – Dette skal gi raskere digitalisering i kommunesektoren. Målet er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.