Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Nett-tv

Oversiktsbilde over plassen foran høyblokken i regjeringskvartalet

Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2017

12.06.2017: I år er det seks år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya. I regjeringskvartalet starter markeringen kl. 10.00 ved vannspeilet utenfor Høyblokken.

Boligblokkfasade

Det blir enklere og billigere å bygge bolig

22.06.2017: Regjeringen har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne. – Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.