Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Aktuelt nå

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019 mandag 8. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nett-tv

mikrofon

Statsråd Mæland presenterer den nye oppgåvemeldinga

18.10.2018: Fredag 19. oktober legg kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fram den nye stortingsmeldinga om nye oppgåver til fylkeskommunane.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 25 00
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo

Til toppen