Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Monica Mæland (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Nikolai Astrup (H)

Digitaliseringsminister

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Tema og innsikt

Fakta om kommunereformen

Kommunereform

119 kommuner blir 47 nye, og 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge. Det gir større og sterkere kommuner som kan gi bedre tjenester og utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Regjeringen vil videreføre kommunereformen med gode økonomiske tilskudd og verktøy for lokale prosesser.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

Konsept som skal illustrere digitalisering

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Regjeringen øker bostøtten for barnefamilier fra 1. juli

14.05.2019: – Som en del av kampen mot fattigdom får 18 000 familier opp til 8000 kroner mer i bostøtte hvert år, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter

14.05.2019: Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. – Kommunene vil også neste år kunne fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, psykisk helse og rus, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Til toppen