Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge – og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Bygg21 har anslått at næringen har potensial til å redusere byggekostnadene med 20 prosent innen 2020. Styret skal medvirke til at næringen realiserer sitt potensial ved å prioritere, motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer i styret for Bygg21 i perioden 2017-2019:

Sissel Leire, Stavanger (styreleder)

Stig Bech, Nannestad (nestleder)

Siri Hunnes Blakstad, Trondheim

Arne Giske, Oslo

Harald Nikolaisen, Jar

Jon-Olav Sigvartsen, Maura

Netten Østberg, Oslo