Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd etter inndelingslova

Nemndene skal avgjøre det økonomiske oppgjøret mellom kommuner ved grenseendringer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt to nemnder som skal avgjøre det økonomiske oppgjøret mellom kommuner ved grenseendringer. Skjønnsnemnda ledes av tingrettsdommer Ørnulf Røhnebæk, og overskjønnsnemnda ledes av tingrettsdommer Ruth Louise Osborg. Nemndene er oppnevnt for fire år, fram til 1. januar 2020.

Det økonomiske oppgjøret ved grenseendringer mellom (fylkes-)kommuner skal fastsettes ved skjønn dersom kommunene ikke blir enige seg imellom (inndelingslova § 23). Skjønnet fastsettes av en skjønnsnemnd og en overskjønnsnemnd (klageinstans), oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Beslutningen i overskjønnsnemnda er endelig og kan ikke ankes inn for de ordinære domstolene.

Hver av nemndene har tre medlemmer med varamedlemmer. Nemndene har medlemmer med god juridisk og økonomisk kompetanse, samt god kommunekunnskap.

Skjønnsnemnd 2016-2020

Leder: lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar
Varaleder: sorenskriver Rolf Selfors, Mo i Rana
Medlem: informasjonsleder Sverre Mogstad, Narvik
Varamedlem: kundeansvarlig Jørgen Kjetland, Stavanger
Medlem: rådmann Gro Anita Trøan, Birkenes
Varamedlem: seniorrådgiver Lisbeth Wølner, Drammen

Overskjønnsnemnd 2016-2020

Leder: tingrettsdommer Ruth Louise Osborg, Ålesund
Varaleder: lagdommer Vibeke Irene Løvold, Oslo
Medlem: rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta
Varamedlem: rådmann Ole Magnus Stensrud, Skien
Medlem: rådmann Unni Skaar, Sarpsborg
Varamedlem: tidl. fylkesutviklingssjef Kirsten Haugum, Inderøy

Henvendelser angående nemndene kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Kommunalavdelingen, telefon: 22 24 72 01, eller leder av Skjønnsnemnda Ørnulf Røhnebæk 90042916.