TBUs åpne fagseminar 2021: Hva kan kommunesektoren lære av uforutsette hendelser og kriser?

Torsdag 9. desember går årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) av stabelen. Seminaret sendes direkte på denne nettsiden.

Bilde av et glass vann og koronatest
Foto: Colourbox

Tema er hva kommunesektoren kan lære av uforutsette hendelser og kriser med pandemien og situasjonen innenfor vann, avløp og renovasjon som bakteppe.

Tid: Torsdag 9. desember, 10:00-15:00
Sted: Oslo kongressenter (Folkets hus)
Adresse: Youngs gate 21, 0181 Oslo

Program:

Klokken 10:00-12:00

  • Velkommen
  • Jon Gunnar Pedersen, leder av arbeidet med NOU2021:4 : Norge mot 2025 – Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien
  • Roar Vevelstad, kommunedirektør Halden kommune: Perspektiver fra en grensekommune: Lærdom av håndteringen av pandemien – Hva gikk galt, og hva lyktes vi med?
  • Yngve Rønning, konstituert kommunedirektør Ullensaker kommune: Håndtering av pandemien og andre utfordringer

Klokken 12:00–13:00: Lunsj

Klokken 13:00-14:00:

  • Stian Bruaset, forsker (SINTEF): Et aldrende ledningsnett for drikkevann med etterslep og store lekkasjetall: hvordan jobber vannbransjen for å unngå en større nasjonal vannkrise?
  • Anton Bøe, leder vann og avløp, Askøy Kommune: Håndtering og lærdom av utfordringene med vannforsyningen i 2019

Klokken 14:00–14:15 Pause

Klokken 14:15–15:00:

  • Pål Molander, direktør STAMI: Perspektiver om hva pandemien har betydd for fjernarbeid og hva det betyr for arbeidslivet, herunder måten man vil jobbe på framover