Medieavdelinga

Medieavdelinga har ansvar for media, pengespel, stiftingar, film, dataspel, opphavsrett. Avdelinga har ansvar for forvaltinga av Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Avdelinga har òg ansvar for eigarstyring av Norsk Rikskringkasting AS, Norsk Tipping AS og Filmparken AS.

Avdelinga har følgande seksjonar:

  • Stab

    Staben har ansvar for koordinering og utvikling av statsbudsjett og etatsstyring, i tillegg til kompetanse- og metodeutvikling av økonomisk analyse på avdelinga sine område. Eigarstyring av Filmparken AS ligg under ansvarsområdet til staben. Det gjer òg spørsmål om ytringsfridom, fellessaker og administrativ støtte.

  • Medie- og pengespelseksjonen

    Seksjonen har ansvar for media og pengespel, mellom anna regulering av media og pengespel, mediestøtte, økonomisk analyse og budsjettspørsmål på områda, i tillegg til spørsmål om tilsyn med stiftingar. Seksjonen har òg ansvar for eigarstyring av Norsk Rikskringkasting AS og Norsk Tipping AS, og den faglege delen av etatsstyringa av Medietilsynet, Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  • Film- og opphavsrettsseksjonen

    Seksjonen har ansvar for film og opphavsrett, mellom anna filmstøtte, filmregulering, regulering av opphavsrett, økonomisk analyse og budsjettspørsmål på områda, samt forvaltingsrettslege spørsmål. Seksjonen har òg ansvar for den faglege delen av etatsstyring for Norsk filminstitutt.

Til toppen