Avdelinger i Olje- og energidepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Olje- og energidepartementet har 4 avdelinger.

Enhet for kommunikasjon (KOMM) og EU/EØS-enheten tilhører departementsrådens stab .Organisjonskart i PDF og på nettsiden.