Organisering og ledelse

Avdelinger i Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har 4 avdelinger.

Enhet for kommunikasjon (KOMM) tilhører departementsrådens stab . Se hele organisasjonskartet.