Næringslivsseksjonen

Næringslivsseksjonen er kontaktpunkt i Utenriksdepartementet for næringslivsrelaterte saker. Fremme av norske næringsinteresser i utlandet er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I tillegg jobber seksjonen med næringsutvikling i utviklingspolitikken og bedrifters samfunnsansvar. Seksjonen bistår bedrifter, bransjer og organisasjoner i internasjonale spørsmål og utgjør et bindeledd mellom næringslivet og utenrikstjenestens stasjoner. UDs havteam har hovedansvar for koordineringen av departementets oppfølging og implementering av regjeringens havsatsing. Organisatorisk er havteamet underlagt Næringslivsseksjonen.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Morten Paulsen.

Kontakt seksjonen: [email protected]

Til toppen