Næringslivsseksjonen

Næringslivsseksjonen er kontaktpunkt i Utenriksdepartementet for næringslivsrelaterte saker. Fremme av norske næringsinteresser i utlandet er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I tillegg jobber seksjonen med næringsutvikling i utviklingspolitikken og bedrifters samfunnsansvar. Seksjonen bistår bedrifter, bransjer og organisasjoner i internasjonale spørsmål og utgjør et bindeledd mellom næringslivet og utenrikstjenestens stasjoner.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Hilde Janne Skorpen.  

Kontakt seksjonen: business@mfa.no

Til toppen