Seksjon for konsulære saker

Bistand til norske borgere i utlandet, herunder UDs operative senter. Administrasjon av honorære konsulater. Legaliseringer ([email protected] / 23 95 02 22).

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Thomas Stangeby.