Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommunalnytt

Kommunalnytt er et nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltningen som sendes ut fra Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

""

Abonner på Kommunalnytt

Meld deg på

 

2019

Kommunalnytt nr. 6 (oktober)
Innhold: 

 • Statsbudsjettet 2020
 • Ny kommunelov trer i kraft – her er viktig veiledning
 • Erfaringskonferanse for samarbeidsprosjektet Digital kompetanse i kommunene
 • Støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller
 • Smartby og FNs bærekraftmål i Nye Ålesund kommune

Kommunalnytt nr. 5 (september)
Innhold:

 • Sammen mot hatefulle ytringer og hets mot politikere
 • Uønsket påvirkning av valget
 • Forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort
 • Forsendelse av forhåndsstemmer – endringer i valgforskriften
 • Konstitueringsrundskrivet
 • Nullpunktsmåling av regionreformen
 • Ny veileder til kommuneloven
 • Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
 • Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017
  Kriteriedata i inntektssystemet

Kommunalnytt nr. 4 (juni)
Innhold:

 • Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 er vedteke av Stortinget
 • Kompensasjon for redusert eigedomsskatt på produksjonsutstyr og –installasjonar
 • Trondheim kommune vant KMDs innovasjonspris
 • Reviderte KOSTRA-tall
 • Mindre endringer i kommuneloven er vedtatt
 • Budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt
 • Fra høsten skal alle kommuner ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
 • Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov

Kommunalnytt nr. 3 (mai)
Innhold:

 • Foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter
 • Går mot rekordlavt antall ROBEK-kommuner i 2019
 • Nytt inntektssystem gir forutsigbarhet for fylkeskommunene
 • Kommunereformen fortsetter med gode økonomiske virkemidler
 • Små kommuner sliter med å skaffe fagfolk
 • Mindre endringer i den nye kommuneloven
 • Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
 • Høring om internkontrollregler for kommunene
 • Opplæring i ny kommunelov

Kommunalnytt nr. 2 (april)
Innhold:

 • Ny plattform for erfaringsutveksling
 • Anbefalinger ved IKT-anskaffelser
 • SMS og brev til velgerne ved lokalvalget
 • Konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS
 • Innovasjonseksempel: Kristiansand kommune

Kommunalnytt nr. 1 (februar)
Innhold:

 • Kommunereformen fortsetter
 • Endringer i valgforskriften
 • Nytt inntektssystem for fylkeskommunene ut på høring
 • Hvem blir årets mest attraktive by? Nominasjonen starter 15. februar.
 • KMDs innovasjonspris 2019 - Søknadsfrist 1. mars
 • Husk dagskurset om den nye kommuneloven!
 • Ny forskrift på høring
 • To Europarådsdokumenter oversatt til norsk

Tidligere utgaver:

Til toppen