Dokument

Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 6081-6100 av 6166 treff.

Sorter etter: Dato Relevans

 • Læreplan for videregående opplæring, finsk som andrespråk

  20.03.2000 Høring Kunnskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1928 SA KjL/KR 15.3.2000 Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring Finansdepartementet nedsatte i juni 1997 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for skattlegging av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 15.03.2000

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 09.03.2000

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  I § 8-15-10 Anvendelsesområde Bestemmelsene i § 8-15-10 og § 8-15-11 gjelder for urealiserte valutaposter som er ervervet før 1. januar 2000 og som skal skattlegges separat. § 8-15-11 Fastsettelse av skattemessig inngangsverdi (1) Det skal

  Status: Ferdigbehandlet

 • Overgangsbestemmelser om skattemessig inngangsverdi

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/1024 SA KMF/GHL 9.3.2000 Høring – overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1 januar 2000 Ved lov av 17.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 08.03.00 - Utkast til forskrift

  08.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 62 § 1-2 og kgl. res. 6. februar 1987 nr. 70. I forskrift 6. juli 1987 nr. 592 om overgangsregler for pliktig registrering i Verdipapirsentralen gjøres følgende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 06.03.2000

  06.03.2000 Høring Finansdepartementet

  § 16-28 Metoder for å forebygge internasjonal dobbeltbeskatning A Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet og dokumentasjonsplikt § 16-28-1 Anvendelsesområde for bestemmelsene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Avgrensing av fritak for investeringsavgift

  29.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 21.06.2000 Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/2685 SA LRD/KR 29 .2.2000 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til endring av forskrift av 25. februar 1999 om avgrensing av fritak for investeringsavgift

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 23.02.2000

  23.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - dekning av arbeidsreise for veldedig eller allmennyttig institusjon

  23.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/845 SA KjL/GHL 23.2.2000 Skattefritak for dekning av arbeidsreise når arbeid utføres for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Vedlagt er departementets høringsnotat vedrørende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Vedlegg til høringsnotat fra OB

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Høringsbrev fra OB

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Oslo, 7. februar 2000 Vår ref: AD/35609 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Forslag til endring av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 - tiltak mot ulovlig innsidehandel mv. Som et supplement til de tiltak mot ulovlig

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.2.00 - Vedlegg til høringsnotat fra Kt

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Om begrenset revisjon av verdipapirhandelloven

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Organisering av tollvesenets distriktsforvaltning

  15.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Aamodt-utvalget

  01.02.2000 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 15.05.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

  28.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/493 SA KjS/GHL 28.1.2000 Høringsnotat om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere Vedlagt følger høringsnotat om endringer i reglene om betaling av skatt for fiskere. Høringsnotatet bes i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 11.01.2000

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagenemda

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/6487 SA EML/KR 11.1.2000 Høringsnotat – tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven kapittel XIV og forskrift nr. 17

  Status: Ferdigbehandlet

 • Omorganisering av likningsforvaltningen

  30.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Side 305 av 309
 • Side 305 av 309