Oversyn over høyringssaker

Oversynet viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla.

Last ned saker som er på høyring (.csv)
Last ned alle høyringssaker frå 2009 til i dag (.csv)
Høyring Departement Sendt ut Frist Dagar Status

Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

Kommunal- og distriktsdepartementet 19.09.2022 22.12.2022 93 På høring

Høring - Endringer i blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet 19.09.2022 19.12.2022 90 På høring

Høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Justis- og beredskapsdepartementet 01.09.2022 19.12.2022 108 På høring

Høring - gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

Kultur- og likestillingsdepartementet 16.09.2022 16.12.2022 90 På høring

Høring - heving av grensen for krav om funksjonelt skille

Olje- og energidepartementet 14.09.2022 14.12.2022 90 På høring

Høring av rapport om fremtidig forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer

Forsvarsdepartementet 12.09.2022 14.12.2022 92 På høring

Høring - Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven

Barne- og familiedepartementet 22.09.2022 05.12.2022 73 På høring

Høring - forslag til endringer i skipsarbeidsloven - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

Nærings- og fiskeridepartementet 01.09.2022 01.12.2022 90 På høring

Høring - endring av angrerettloven - pengespill

Barne- og familiedepartementet 08.09.2022 30.11.2022 82 På høring

Høring av endringer i forskrift om berekraftig skogbruk

Landbruks- og matdepartementet 29.08.2022 29.11.2022 91 På høring

Høring - Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff

Justis- og beredskapsdepartementet 29.08.2022 28.11.2022 90 På høring

Høring – Forlenget overgangsordning i forbindelse med innføring av krav om landmålerbrev m.m.

Kommunal- og distriktsdepartementet 20.09.2022 18.11.2022 58 På høring

Høring av forslag til ny boklov

Kultur- og likestillingsdepartementet 18.08.2022 18.11.2022 91 På høring

Høring – forslag om forbud mot returprovisjon

Finansdepartementet 17.08.2022 18.11.2022 92 På høring

Høring - forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister

Helse- og omsorgsdepartementet 19.09.2022 14.11.2022 55 På høring

Høring - forslag til endringer i petroleumsforskriften

Olje- og energidepartementet 15.09.2022 11.11.2022 56 På høring

Høyring av forslag til endringar i tarifforskrifta

Olje- og energidepartementet 21.09.2022 11.11.2022 50 På høring

Høring av forslag om endringer i virkeområdet til fiskeeksportloven og endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet 08.08.2022 08.11.2022 91 På høring

Høring - NOU 2022: 8 Ny minerallov

Nærings- og fiskeridepartementet 01.07.2022 01.11.2022 122 På høring

Høring – Tilleggsfordeler ved kredittopptak

Justis- og beredskapsdepartementet 21.06.2022 01.11.2022 132 På høring

Høring - endringer i ekomforskriften om IP-adresser

Kommunal- og distriktsdepartementet 12.09.2022 01.11.2022 49 På høring

Høring - Rapport fra ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

Nærings- og fiskeridepartementet 01.07.2022 31.10.2022 121 På høring

Høring - forslag om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger (videreføring av midlertidige lovregler)

Finansdepartementet 01.07.2022 28.10.2022 118 På høring

Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.)

Helse- og omsorgsdepartementet 24.08.2022 26.10.2022 62 På høring

Melding til Stortinget om helseberedskap - invitasjon til å gi skriftlige innspill

Helse- og omsorgsdepartementet 14.09.2022 24.10.2022 39 På høring