Høring — NOU 2006: 4 Rederiskatteutvalget

Høringsfrist: 14. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.06.2006


Høringsuttalelser vil fortløpende bli lagt ut i pdf-format.

Norges Bank
Rederienes Landsforening
Rederienes Landsforening - tillegg
Det norske Veritas
Skattebetalerforeningen
Maritimt Forum, Haugalandet – Sunnhordland
Maritimt Forum, Grimstad/Tønsberg
Maritimt Forum, Ålesund
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Norske Maritime Leverandører
Helse- og omsorgsdepartementet
Statistisk sentralbyrå
Sjømannsorganisasjonene i Norge
Rederienes Landsforening
Haugesund kommune
Norsk Havneforbund
Maritimt Forum, Oslo
Maritimt Forum, Oslo, vedlegg 1
Maritimt Forum, Oslo, vedlegg 2
Hordaland fylkeskommune
Fraktefartøyenes Rederiforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norsk industri
Maritimt Forum, Bergen
Maritimt Forum, Stavanger
CEFOR
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne- og familiedepartementet
Bergen kommune
Norsk Skipsmeglerforbund
Bedriftsforbundet
Miljøverndepartementet
Norsk Industri
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, vedlegg
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, vedlegg fra Konkurransetilsynet
Norges Rederiforbund
Norges Rederiforbund, vedlegg 1
Norges Rederiforbund, vedlegg 2
Norges Rederiforbund, vedlegg 3
Norges Rederiforbund, vedlegg 4
Norges Rederiforbund, vedlegg 5
Norges Rederiforbund, vedlegg 6
Norges Rederiforbund, vedlegg 7
Norges Rederiforbund, vedlegg 8
Norges Rederiforbund, vedlegg 9
Fiskebåtredernes Forbund, Ålesund
Haugalandrådet
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Landsorganisasjonen i Norge
Utenriksdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Bømlo kommune
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), vedlegg
Skattedirektoratet
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund