Høring - NOU 2021: 4 - Norge mot 2025

Finansdepartementet sender med dette NOU 2021: 4 "Norge mot 2025 - Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien" på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.06.2021