Slik er budsjettdagen

Statsbudsjettet 2022 blir publisert på disse sidene tirsdag 12. oktober. Her er en oversikt over de viktigste tidspunktene:

Kl. 08:00 Pressemelding med nøkkeltall
Kl. 10:00 Budsjettdokumenter og pressemeldinger
Kl. 10:00 Finansministerens redegjørelse for Stortinget (Finanstalen)
Kl. 11:30 Pressekonferanse