2016 Nettverkssamling for fylkeskommuner og Forum for stedsutvikling

Foredrag fra nettverkssamling for fylkeskommuner og Forum for stedsutvikling 13. – 15. juni på Røst. Alle lenker er til pdf.

Program 

Tirsdag 14. juni

Onsdag 15. juni

NAL´s senter for bærekraftig by- og tettstedutvikling – i samspill med fylkeskommunene v/ Øystein Bull-Hansen, prosjektleder Norske arkitekters landsforbund.

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Hvorfor et nasjonalt program? Hvor står vi og hvor går vi?

Hvordan arbeider fylkeskommunene med stedsutvikling?

St.meld. om bærekraftige byer og sterke distrikter