Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

studenter

Mange lærere vil ha nytt stipend

Over 900 lærere har søkt om stipend for ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å få formell lærergodkjenning. – Vi gjør det lettere å bli lærer, og vi er svært glade for at det nye stipendet blir godt mottatt, sier kunnskapsministeren.

Revidert nasjonalbudsjett:

Oppretter senter for forskning på høyreekstremisme

– Vi er opptatte av å finne gode tiltak for å forebygge terrorisme og spredning av høyreekstremisme. Derfor vil vi styrke forskningen på dette området, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dokumenter

Elever

Lovforslag til behandling i Stortinget

Endringer i skolen

Regjeringen vil at alle elever i fremtiden skal møte lærere med fordypning i de mest sentrale fagene. Lovforslaget inneholder også forslag om endring av RLE-faget til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk.

Bilde av lærer og elever

Lovforslag til behandling i Stortinget

Ny friskolelov

Dagens privatskolelov stiller krav om at private skoler må drive på et særskilt grunnlag for å få godkjenning. Dette videreføres i friskoleloven, men i tillegg åpnes det for videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet 2015
Saker til Stortinget | Regjeringsplattform

Bestilling av dokumenter