Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Bilde av elever

Realfagskommuner

Norges første er klare

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir realfagskommuner i 2015. I alt søkte 65 kommuner om å bli med på satsingen.

Nett-tv Bilde av studenter

Strukturmeldingen

-Vi bygger morgendagens kunnskapssamfunn

Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden.En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Illustrasjonsbilde forskning

Flere forskningstalenter

300 talentfulle unge forskere skal ansettes ved landets universiteter og høyskoler. De er del av en prøveordning der målet er å tilby talenter internasjonalt konkurransedyktige betingelser og en forutsigbar karriereutvikling.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Bilde fra første skoledag

Lovforslag til behandling i Stortinget

Endringer i skolen

Regjeringen vil at alle elever i fremtiden skal møte lærere med fordypning i de mest sentrale fagene. Lovforslaget inneholder også forslag om endring av RLE-faget til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk.

Bilde av lærer og elever

Lovforslag til behandling i Stortinget

Ny friskolelov

Dagens privatskolelov stiller krav om at private skoler må drive på et særskilt grunnlag for å få godkjenning. Dette videreføres i friskoleloven, men i tillegg åpnes det for videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet 2015
Saker til Stortinget | Regjeringsplattform