Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Bilde av elever

Realfagskommuner

Norges første er klare

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir realfagskommuner i 2015. I alt søkte 65 kommuner om å bli med på satsingen.

Nett-tv Bilde av studenter

Melding til Stortinget

-Vi bygger morgendagens kunnskapssamfunn

Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden.En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Nett-tv Utvalgsleder Øystein Djupedal og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Djupedalutvalget

Nye forslag mot mobbing

– Jeg forventer og håper at dette vil skape en viktig og helt nødvendig debatt, sier Torbjørn Røe Isaksen. Se overleveringen her.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Bilde fra første skoledag

På lag for kunnskapsskolen

Lærerløftet

Regjeringen vil skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.

Statsbudsjettet 2015

I statsbudsjettet for 2015 prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet 2015
Saker til Stortinget | Regjeringsplattform