Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Bilde av forskere

Fleire forskarar i toppklasse

– Noreg har eigeninteresse av å ha verdsleiande fagmiljø, og no skal vi intensivere arbeidet med å få fram fleire unge talent og framifrå forskings- og utdanningsmiljø, seier statsminister Erna Solberg.

Torbjørn Røe Isaksen

Videreutdanning i 2015

Regjeringen trapper opp satsingen på videreutdanning for lærere. 1 500 nye studieplasser blir opprettet i år, og totalt kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten.

Bilde av studentbolig

Studentboligrekord

Samarbeidspartiene bevilget penger til historisk mange studentboliger i 2015. Nå er tilskudd til de 2000 boligene fordelt - Vi er opptatt av å styrke studentvelferden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Bilde fra første skoledag

På lag for kunnskapsskolen

Lærerløftet

Regjeringen vil skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.

Statsbudsjettet 2015

I statsbudsjettet for 2015 prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).

Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet 2015