Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Ny veileder mot radikalisering

Det er lansert en ny nasjonal veileder som skolene kan bruke i det viktige arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Bilde av barn

Rimeligere barnehage for dem som tjener minst

Regjeringen innfører en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.

Dokumenter

Elever

Lovforslag til behandling i Stortinget

Endringer i skolen

Regjeringen vil at alle elever i fremtiden skal møte lærere med fordypning i de mest sentrale fagene. Lovforslaget inneholder også forslag om endring av RLE-faget til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk.

Bilde av lærer og elever

Lovforslag til behandling i Stortinget

Ny friskolelov

Dagens privatskolelov stiller krav om at private skoler må drive på et særskilt grunnlag for å få godkjenning. Dette videreføres i friskoleloven, men i tillegg åpnes det for videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet 2015
Saker til Stortinget | Regjeringsplattform

Bestilling av dokumenter