Ekspedisjonssjef Einar Skancke

E-post: einar.skancke@asd.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Skancke er leder av arbeidsmarkedsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.